PERHATIAN :                                                                                                                     Maklumat Kewangan yang dipaparkan adalah sehingga 31 Disember 2012 sahaja.              Maklumat Kewangan mulai 1 Januari 2013 boleh didapati di url http://www.ukm.my/smpu_v2  

 Sebarang aduan teknikal boleh disalurkan melalui http://www.ukm.my/efact

UKMPer :
Katalaluan :
 
  *Sila gunakan katalaluan lama untuk log masuk.